C

CABAL

CABALER

CABARET

CABELLERA

CAÇADOR

CAÇAR

CADÀVER

CADIRA

CAFÈ

CAIENT

CAIXA

CAIXER

CALAMARSA

CALAMITÓS

CALAR

CALAT

CALB

CALÇ

CALÇOTETS

CALCULAR

CALDRE

CALENT

CALIU

CALLADAMENT

CALLAR

CALLAT

CALMA

CALMAR

CALMAT

CALMÓS

CALMOSAMENT

CALOR

CALORÓS

CALÚMNIA

CALUMNIAR

CAMBRA

CAMÍ

CAMINADOR

CAMINANT

CAMINAR

CAMISA

CAMP

CAMPANA

CAMPANADA

CAMPANEIG

CAMPANEJAR

CAMPAR

CANAL

CÀNCER

CANÇÓ

CÀNDID

CANDORÓS

CANELLA

CANÓ

CANSAR

CANSAR-SE

CANSAT

CANT

CANTANT (m.)

CANTANT (v. tr.)

CANTAR

CANVI

CANVIANT

CANVIAR

CANVIAT

CAP

CAPACITAT

CAPARRUT

CAPÇANA

CAPDAMUNT

CAPDAVANT

CAPDAVANTER

CAPEJAR

CAPELLÀ

CAPFICAR-SE

CAPFICAT

CAPGIRAR

CAPGIRAR-SE

CAPGIRAT

CAPITAL

CAPMÀS

CAPRICIÓS

CAPRICIOSAMENT

CAPRITXOSAMENT

CAPTA

CAPTAR

CAPTENIMENT

CAPTENIR-SE

CAPTIU

CAPTIVAR

CAPVESPRE

CAPVUITADA

CAQUI

CAR (adj.)

CAR (conj.)

CARA

CARA-RODÓ

CARÀCTER

CARACTERÍSTICA

CARAGRÒS

CARCOMPRAR

CARDENAL

CARDENALICI

CARGOL

CARGOLAR-SE

CARISMA

CARISMÀTIC

CARITAT

CARITATIU

CARN

CARRAU

CÀRREC

CARREGAR

CARREGAT

CARREGÓS

CARRER

CARRETERA

CARTA

CARTENIR

CARVENDRE

CAS

CASA

CASADOR

CASAL

CASAMENT

CASAR-SE

CASCADA

CASINO

CASOLÀ

CÀSTIG

CASTIGAR

CASTIGAT

CASUALMENT

CATALANISTA

CATALUNYA

CATEGORIA

CATEGÒRIC

CATEGÒRICAMENT

CAURE

CAUSA

CAUTAMENT

CAUTELÓS

CAUTELOSAMENT

CAUTERI

CAUTERITZAR

CAVALCADA

CAVALCAR

CAVALCAT

CAVALLAR

CAVALLER

CAVALLERÓS

CAVALLÓ

CAVIL·LAR

CAVITAT

CEBA

CEC

CEDIR

CEL

CELEBRACIÓ

CELEBRAR

CEMENTIRI

CENA

CENSURA

CENTRALETA

CENTRE

CENYIR

CERCANT

CERCAR

CERCAVILA

CERT

CERTAMENT

CERTESA

CERTIFICAR

CERTIFICAT

CESSAR

CESSIÓ

CICATRITZAR

CIM

CINEMA

CINISME

CINQUANTENARI

CINTURÓ

CIRCUIT

CIRCULAR (f.)

CIRCULAR (v. intr.)

CIRCUMSTÀNCIA

CITA

CIUTADÀ

CIUTAT

CLAR

CLARA

CLARAMENT

CLAREJANT

CLAREJAR

CLARIANA

CLAROBSCUR

CLAROR

CLASSIFICAT

CLATELL

CLATELLADA

CLAU

CLAVÍCULA

COBEJAR

COBEJÓS

COBERT

COBERTA

COBRABLE

COBRAR

COBRAR-SE

COBRELLIT

COCCIÓ

COENT

COEXISTÈNCIA

COHESIÓ

COINCIDIR

COIT

COIXEJANT

COIXEJAR

COL·LABORANT

COL·LECTIVAMENT

COLADOR

COLGAR-SE

CÒLIC

COLLADOR

COLLAR

COLLIR

COLÒNIA

COLOR

COLPEJAR

COLPEJAR-SE

COLPEJAT

COLZE

COM

COMANDAMENT

COMBAT

COMBATRE

COMBREGAR

COMENÇAMENT

COMENÇAR

COMENÇAT

COMENTAR-SE

COMERÇ

COMIAT

COMICITAT

COMISSIÓ

COMITÈ

COMMEMORACIÓ

COMMEMORAR

COMMINACIÓ

COMMOCIONAR

COMMOURE

COMMOURE'S

COMMOVEDOR

CÒMODAMENT

CÒMODE

COMODÍ

COMPADIT

COMPARACIÓ

COMPARANT

COMPARTIR

COMPASSAR

COMPASSAT

COMPASSIÓ

COMPASSIU

COMPENSACIÓ

COMPETÈNCIA

COMPETENT

COMPETICIÓ

COMPETINT

COMPETIR

COMPLAGUT

COMPLAURE

COMPLAURE'S

COMPLET

COMPLETAMENT

COMPLICACIÓ

COMPLICAR

COMPLICAR-SE

COMPLICAT

CÒMPLICE

COMPLICITAT

COMPLIDOR

COMPLIMENT

COMPLIMENTAR

COMPLIR

COMPONDRE'S

COMPORTAMENT

COMPORTAR-SE

COMPOSICIÓ

COMPRAR

COMPRENDRE

COMPRENSIÓ

COMPROMÈS

COMPROMETRE

COMPROMETRE'S

COMPROMÍS

COMPROVAR

COMPTABILITAT

COMPTABILITZAR

COMPTABLE

COMPTANT

COMPTAR

COMPTE

COMÚ

COMUNA

COMUNAMENT

COMUNICACIÓ

COMUNICADOR

COMUNICANT

COMUNICAR

COMUNICAR-SE

COMUNISTA

CÒNCAU

CONCEDIR

CONCEPTE

CONCERT

CONCESSIÓ

CONCLOURE

CONCLUSIÓ

CONCO

CONCRETAMENT

CONCRETAR

CONCURS

CONDEMNA

CONDEMNAR

CONDEMNAR-SE

CONDICIÓ

CONDICIONADOR

CONDICIONALMENT

CONDICIONAT

CONDIMENT

CONDIMENTAT

CONDOL

CONDOLDRE'S

CONDRET

CONEGUT

CONEIXEDOR

CONEIXEMENT

CONÈIXER

CONÈIXER-SE

CONFECCIONAT

CONFERÈNCIA

CONFESSAR

CONFESSAR-SE

CONFIADAMENT

CONFIAR

CONFIAR-SE

CONFIAT

CONFIDENCIALMENT

CONFIRMACIÓ

CONFITURA

CONFONDRE

CONFONDRE'S

CONFORMANT-SE

CONFORMAR-SE

CONFORME

CONFORMEMENT

CONFORMITAT

CONFRONTAT

CONFÚS

CONFUSAMENT

CONFUSIÓ

CONGENIAR

CONGÈNIT

CONGESTIÓ

CONGESTIONAT

CONGRÉS

CONJECTURAR

CONJUGAL

CÒNJUGE

CONJUNT

CONJUNTAMENT

CONJUNTAT

CONNATURAL

CONNECTOR

CONNEXIÓ

CONQUISTAR

CONREU

CONSAGRACIÓ

CONSAGRAR

CONSCIÈNCIA

CONSCIENCIACIÓ

CONSCIENCIAR-SE

CONSCIENTMENT

CONSECUTIU

CONSECUTIVAMENT

CONSEGÜENTMENT

CONSELLER

CONSENTIR

CONSENTIT

CONSEQÜÈNCIA

CONSERVA

CONSERVADOR

CONSERVAR-SE

CONSIDERABLE

CONSIDERANT

CONSIDERAR

CONSIGNA

CONSIGNAR

CONSISTENT

CÒNSOL

CONSOLAR

CONSOLIDAR-SE

CONSTANTMENT

CONSTEL·LACIÓ

CONSTIPAT

CONSTRÈNYER-SE

CONSTRUCCIÓ

CONSTRUCTOR

CONSTRUINT-SE

CONSUBSTANCIAL

CONSULTA

CONSULTAR

CONSUM

CONSUMAR

CONSUMIR

CONSUMIR-SE

CONTEMPLAR

CONTENIR-SE

CONTENT

CONTESTADOR

CONTESTAR

CONTINENT

CONTÍNUAMENT

CONTINUAR

CONTRA

CONTRAATACAR

CONTRACLAROR

CONTRACTE

CONTRADIENT

CONTRADIR

CONTRADIR-SE

CONTRAFIL

CONTRAPÈL

CONTRARI

CONTRÀRIAMENT

CONTRARIAT

CONTRARIETAT

CONTRASENYA

CONTRASTANT

CONTRATEMPS

CONTROL

CONTROLAR

CONTROLAR-SE

CONVÈNCER

CONVÈNCER-SE

CONVENIENT

CONVENIR

CONVENT

CONVERSA

CONVERSAR

CONVEX

CONVIDAR

CONVIDAT

CONVINCENT

CONVINGUT

CONVIVÈNCIA

CONVULSIVAMENT

COOPERAR

COORDINADAMENT

COP

COPIAR

COPIOSAMENT

COPSANT

COPSAR

COPULAR

CORATJÓS

CORBAT

CORNAMUSA

CORNUT

CORPULENT

CORRALÓ

CORRECCIONAL

CORRECTAMENT

CORRECTE

CORREGIR

CORREGIR-SE

CORREGUDA

CORRENT

CORRENTS

CÓRRER

CORRESPONDRE

CORRESPONSAL

CORREU

CORREUS

CORROMPRE'S

CORRUPCIÓ

CORSARI

CORT

CORTEJAR

CORTÈS

CORTESAMENT

CORTESIA

COSÍ

COSIR

COSTA

COSTEJAR1 (v. tr.)

COSTEJAR2 (v. tr.)

COSTÓS

COSTUM

COTITZACIÓ

COTITZAR

COTNAR

COTÓ

COTXE

COURE

COVARD

CREADOR

CREAR

CREC

CRÈDIT

CRÈDUL

CREIXA

CREIXEMENT

CRÉIXER

CREMAR

CREPUSCLE

CREU

CREUAR-SE

CREURE

CREURE'S

CRIADA

CRIAR

CRIDANER

CRIDANT

CRIDAR

CRIDÒRIA

CRIM

CRISANTEM

CRISI

CRISTIÀ

CRIT

CRITICAR

CRITICAT

CRU

CRUEL

CRUELTAT

CRUENTAMENT

CRUÏLLA

CRUSPIR

CUA

CUIDAR

CUIDAR-SE

CUINA

CUIT

CULEJAR

CULMINACIÓ

CULMINANT

CULMINAR

CULPABLE

CULPAR

CULTE

CULTISME

CULTIU

CULTURAL

CUNYAT

CURANT-SE

CURAR

CURAR-SE

CURIÓS

CURIOSITAT

CURSA

CURSAR

CURT

CUSTODIAT