CASA

a ca SP, expressió usada per a referir-se al lloc on viu algú

A ca l’Andreu / A ca l’Albert / El trobareu a cal ferrer (IEC, EC, *)

a casa (d’algú)

a casa (d’algú) SP, expressió usada per a referir-se al lloc on viu algú

Érem aquell dia a casa de l’oncle, a casa l’oncle / Ja hem arribat a casa / Són a casa de la Joana (Sovint s’omet la preposició de i també tot el complement) (IEC, IEC, EC)

a ca

a fora (ant.)

casa barata SN, designació del tipus de casa per a obrers construïda amb la intervenció dels poders públics a partir de la segona meitat del segle xix en els països de gran desenvolupament industrial (EC)

Viu en una casa barata, al sud de la ciutat

casa de camp SN, casa situada fora poblat (IEC)

Passaran el pont de la Puríssima a la casa de camp de l’Ametlla

casa pairal (p.ext.), casa de pagès (p.ext.), casa de recreu (p.ext.), a fora (p.ext.)

casa de recreu SN, casa que no és habitada tot l’any, situada fora de poblat (Fr)

Fes les maletes que demà anirem a la casa de recreu

casa pairal (p.ext.), casa de camp (p.ext.), casa de pagès (p.ext.)

casa pairal SN, casa on habiten o han habitat els pares o els progenitors del llinatge d’una persona (EC)

Les cases pairals acostumen a ser grans i espaioses

casa de camp (p.ext.), casa de pagès (p.ext.), casa de recreu (p.ext.)

palau de fades SN, es diu d’una casa molt bella (Fr)

Això és un palau de fades. No em diguis que tu vius aquí?

ANT

a fora SP, dit per a referir-se a un lloc que no és la casa o l’espai familiar d’algú

No són a casa seva, han anat a dinar a fora / Abans tenien un negoci familiar però ara treballen a fora

a casa (d’algú) (ant.)