CREC

botó de pressió SN, conjunt de dues petites peces metàl·liques circulars, l’una amb una espiga central i l’altra amb un encaix, les quals, cosides cadascuna en un dels costats d’una peça de vestir, hom fa encaixar a pressió per tal de cordar-la (EC)

La faldilla es cordava amb un botó de pressió

tancador de pressió