COTITZAR

donar d’alta (algú) SV, inscriure en la seguretat social

Quan li van fer el nou contracte el van donar d’alta de la Seguretat Social

Seguretat Social (p.ext.)