CENA

l’Última Cena SD, àpat que féu Jesús abans de la Passió, en el qual instituí l’eucaristia (EC)

Jesús va aprofitar l’Última Cena per rentar els peus als seus deixebles per darrera vegada (També s’usa amb les formes l’Últim Sopar i el Darrer Sopar)

el Sant Sopar