CONDICIONALMENT

amb reserves SP, condicionalment / d’una manera condicional, sota certes condicions (Fr, *)

Ho accepto, però amb reserves / Va accedir d’anar-hi, tot i que amb reserves (EC, *)

sense reserves (ant.)