CASADOR

per merèixer SP, que no ha contret compromís matrimonial / lliure de compromís matrimonial / expressió aplicada a la persona, especialment a la noia, en estat de casar-se i lliure de compromís matrimonial (R-M, IEC, EC)

Té una filla casada, una de promesa i una per merèixer (EC)

quedar per a vestir sants (p.ext.), quedar per tia (p.ext.)