CLAROR

a la claror (d’alguna cosa) SP, amb l’ajuda o servint-se de la claror produïda per un astre, per un objecte, pel foc, etc. (EC)

Dibuixar a la claror d’una espelma / Miràvem el jardí a la claror de la lluna (EC)

sol malalt SN, claror esgrogueïda i blanquinosa del sol / claror poc intensa, esgrogueïda (A-M, EC)

No podrem anar a la platja si continua fent aquest sol malalt

sol mort, sol trist

sol mort SN, claror i escalfor fluixa del sol (EC)

Aquest sol mort no escalfa gens

sol trist, sol malalt

sol trist SN, claror poc intensa, esgrogueïda (EC)

Fa un dia lleig amb aquest sol trist

sol mort, sol malalt