COMUNICADOR

relacions públiques SN, persona que s’ocupa de les activitats de relacions públiques d’un establiment turístic, destinades a establir i mantenir un clima de confiança i de relació positiva entre l’empresa i els seus públics / en una empresa o entitat, persona responsable d’atreure nous clients, seguidors, etc. (T, *)

El seu germà és el relacions públiques de la discoteca / Gràcies al relacions públiques d’aquesta empresa han aconseguit molts clients