CALLAT

bec eixut SN, poc parlador (EC)

En Xavi mai no diu res de res, és un bec eixut

eixut de paraules

bec moll (ant.), ésser un mussol (p.ext.)

de poques paraules SP, poc parlador, no dir més que les coses indispensables (A-M)

M’agrada la gent de poques paraules i que vagi directament a la qüestió / És home de poques paraules; no saps mai ben bé el que pensa (R-M)

eixut de paraules

de moltes paraules (ant.), tenir la paraula fàcil (ant.), tenir la paraula abundant (ant.), no saber-se treure les paraules de la boca (p.ext.), no tenir paraules (p.ext.)

haver perdut la llengua SV, perdre les ganes o el delit de parlar / expressió usada quan roman callat algú, especialment un nen, que hauria de respondre una pregunta, dir alguna cosa (A-M, EC)

Des que va perdre el pare, ha perdut la llengua, no parla ni amb els de casa / Tractant-se de defensar el seu veí, ha perdut la llengua; no ens vol dir res en favor seu (*, R-M)

haver-se-li menjat la llengua (a algú), haver-se empassat la llengua, no tenir llengua, no badar boca, haver-se-li menjat la llengua el gat (a algú)

haver menjat llengua (ant.), quedar tallat (p.ext.), no saber-se treure les paraules de la boca (p.ext.)

haver-se empassat la llengua SV, expressió usada quan roman callat algú, especialment un nen, que hauria de respondre a una pregunta, dir alguna cosa (EC)

Que t’has empassat la llengua? T’he preguntat quina hora és i encara no m’has contestat

haver-se-li menjat la llengua (a algú), haver perdut la llengua, no tenir llengua, haver-se-li menjat la llengua el gat (a algú)

haver menjat llengua (ant.), lligar-se-li la llengua (a algú) (p.ext.)

haver-se-li menjat la llengua (a algú) SV, algú, especialment un nen, romandre callat quan hauria de respondre una pregunta o dir alguna cosa

Fa tres dies que no diu res, sembla que se li hagin menjat la llengua

haver-se empassat la llengua, haver perdut la llengua, haver-se-li menjat la llengua el gat (a algú)

haver-se-li menjat la llengua el gat (a algú) O, algú, especialment un nen, romandre callat quan hauria de respondre una pregunta o dir alguna cosa

Aquest nen mai no diu res, sembla que se li hagi menjat la llengua el gat

haver-se empassat la llengua, haver perdut la llengua, haver-se-li menjat la llengua (a algú)

donar la llengua al gat (p.ext.)

no tenir paraules SV, no poder expressar-se degudament (R-M)

És molt bon xicot, però com que no té paraules, sembla poc desimbolt (R-M)

de poques paraules (p.ext.)

quedar sense llengua SV, expressió usada quan algú roman callat, especialment un nen, que hauria de respondre a una pregunta, dir alguna cosa

Ha quedat sense llengua després del sermó que li ha fotut / No em respons? Que t’has quedat sense llengua?

no tenir llengua (p.ext.)