CONTRACTE

per obra i servei SP, contracte de treball de durada determinada per a realitzar obres o serveis determinats, amb autonomia i substantivitat pròpia dins de l’activitat de l’empresa, l’execució dels quals, encara que limitada en el temps, és en principi de durada incerta (T)

M’han fet un contracte per obra i servei, de manera que no tinc cap vincle estable amb aquella empresa

rabassa morta SN, contracte de conreu emfitèutic establert com a arrendament d’un tros de terra per a conrear-hi vinya, amb la condició que el contracte restava dissolt en haver mort dos terços dels primers ceps plantats. És anomenat també establiment «a primers ceps» (EC)

Vam arrendar aquelles terres com a rabassa morta

un preufet de mans i recapte SQ, contracte en què l’obrer està obligat a fornir el treball i els materials (EC)

Els propietaris i treballadors han acordat un preufet de mans i recapte (També s’usa amb la forma un preu fet de mans i recapte)