CANT

gori-gori SN, cant fúnebre dels enterraments (IEC)

L’enterrament es va cloure amb el gori-gori (Sovint té un ús despectiu)

[Reduplicatiu]