CONFONDRE

confondre el cul amb les témpores SV, no tenir idees clares (R-M)

No confonguis el cul amb les témpores; una cosa és parlar bé i una altra cosa ben diferent és fer un discurs enfarfegat de tòpics (R-M)

prendre la «a» per la «b», confondre la gimnàstica amb la magnèsia, confondre els ous amb els cargols

confondre els ous amb els cargols SV, no tenir idees clares (R-M)

Aquest, quan diu que tots els anarquistes són terroristes, confon els ous amb els cargols; que tingui compte a parlar (R-M)

prendre la «a» per la «b», confondre la gimnàstica amb la magnèsia, confondre el cul amb les témpores

confondre la gimnàstica amb la magnèsia SV, no tenir idees clares (R-M)

Perquè són gent de tracte molt planer, ell considera que són poc importants, i això és confondre la gimnàstica amb la magnèsia (R-M)

prendre la «a» per la «b», confondre els ous amb els cargols, confondre el cul amb les témpores

contestar glorificat a matines SV, prendre una cosa per una altra (R-M)

És molt despistat i sovint contesta glorificat a matines

prendre la «a» per la «b»

tocar glorificat a matines (p.ext.), anar de glorificat a matines (p.ext.)

prendre la «a» per la «b» SV, equivocar-se / confondre les coses o les idees / prendre una cosa per altra / equivocar-se en el judici d’una cosa, confondre una cosa amb una altra (R-M, A-M, IEC, EC)

És molt distret, no escolta mai amb atenció i després resulta que ha pres la «a» per la «b» (R-M)

contestar glorificat a matines, confondre el cul amb les témpores, confondre els ous amb els cargols, confondre la gimnàstica amb la magnèsia, creuar-se-li els cables (a algú)

anar errat de comptes (p.ext.)