CAPTIVAR

guanyar-se el cor (d’algú) SV, conquistar la voluntat d’altri / captivar-li la simpatia, l’afecte (Fr, EC)

Es va guanyar el cor de la Maria fent-li tots aquells regals

robar-li el cor (a algú), ballar-li l’aigua als ulls (a algú), ballar-li en l’ull (a algú)

donar-li encantalls (a algú) (p.ext.)

robar-li el cor (a algú) SV, tenir algú sotmès per l’amor, atreure’l irresistiblement (A-M)

En Jordi em va robar el cor el primer dia que el vaig veure

guanyar-se el cor (d’algú)

tenir-li el cor robat (a algú) (inv.), caure-li a l’ull (a algú) (inv.)