COPSAR

conèixer-s’hi SV, notar, experimentar, algú els efectes d’alguna cosa (EC)

He fet canviar els frens del cotxe i s’hi coneix / La Maria fa dos mesos que fa règim i ja s’hi coneix a l’hora de posar-se la roba