CONVERSA

xiu-xiu SN, conversa tinguda en veu molt baixa, per tal que els circumstants no puguin sentir el que hom diu (IEC)

Se sentia el xiu-xiu que venia del confessionari / A mi parla’m alt, que tothom ho senti: no em vinguis amb xiu-xius (Fr, IEC)

soroll de fons (p.ext.)

[Reduplicatiu]