CONDICIONADOR

aire condicionat SN, aire tractat per un condicionador; per ext. el mateix aparell / instal·lació que permet regular la temperatura d’un espai tancat (IEC, T)

Podries posar en marxa l’aire condicionat? Em moro de calor