CEDIR

1. (v. tr.) donar, transferir, renunciant al dret propi

donar la dreta (a algú) SV, cedir la preferència / cedir a algú el costat dret, posar-se a la seva esquerra, especialment per a fer-li honor (R-M, EC)

Sempre acostuma a resoldre-ho tot ell sol, per això m’estranya que aquesta vegada hagi donat la dreta al seu soci (R-M)

donar el braç a tòrcer (p.ext.)

donar part (a algú) SV, cedir a algú una porció d’una cosa que es distribueix (A-M)

Com que havia guanyat molts diners, va donar part a la seva família

fer part (a algú)

fer lloc a SV, deixar d’existir o d’actuar alguna persona o alguna cosa i ésser substituïda per una altra (EC)

Va dimitir i així va fer lloc al nou candidat

fer part (a algú) SV, cedir a algú una porció d’una cosa que es distribueix (A-M)

Quan li va tocar la loteria, va fer part als seus amics

donar part (a algú)

fer una capa mal tallada SV, fer una transacció, una avinença en què cadascú cedeix una part dels seus drets (A-M)

Els néts van fer una capa mal tallada de l’herència de la seva àvia perquè se’n beneficiés una cosina

deixar-se tallar la capa (p.ext.), deixar-se tallar un pam de sa capa (p.ext.)

perdre la mà SV, en certs jocs de cartes o de fitxes, deixar la preferència, el primer en l’ordre, a un altre dels jugadors (EC)

Jugant timbes de cartes, sempre perdo la mà. Mira que tinc mala sort

posar (alguna cosa) a les mans (d’algú) SV, procurar a algú la possessió d’alguna cosa (IEC)

Va posar el seu cotxe a les mans del seu fill / Ha deixat els discs a les mans del seu germà (També s’usa amb el verb deixar)

ésser a les mans (d’algú) (inv.), tenir (algú o alguna cosa) a les seves mans (inv.)

2. (v. intr.) cessar de resistir, renunciar a oposar la pròpia força, la raó, etc.

abaixar veles SV, moderar-se, cedir a l’adversari / cedir (en una discussió, una baralla, etc.) (IEC, EC)

Com que li ho manava el seu cap ha hagut d’abaixar veles i obeir (També s’usa amb els verbs amainar, arriar, etc.)

plegar veles, abatre bandera, baixar bandera, ajupir l’esquena, pegar-se un cop a sa barra, abaixar el cap, abaixar calces

abaixar la cresta (p.ext.), afluixar la corda (p.ext.)

abatre bandera SV, cedir, cessar de resistir al que un altre mana o demana (A-M)

Van comprendre que el seu parer no seria acceptat i van abatre bandera abans de fer-lo públic / Com que no tenien res a fer en aquell assumpte van decidir abatre bandera / Abans de barallar-s’hi va preferir rendir bandera (També s’usa amb el verb rendir) (R-M, *, *)

baixar bandera, abaixar veles, ajupir l’esquena

abatre banderes (v.f.), afluixar la corda (p.ext.)

afluixar la corda SV, aminorar la tensió en un tracte o situació / disminuir la severitat o l’esforç (R-M, EC)

Afluixa la corda, però sense que et prenguin el pèl / Tots dos són intransigents; ni l’un ni l’altre no volen afluixar la corda i continuen renyits / Si no afluixeu la corda l’un i l’altre, no arribareu pas a cap acord (*, R-M, R-M)

afluixar les regnes, baixar del burro, donar el braç a tòrcer

ficar la banya en un forat (ant.), abaixar veles (p.ext.), baixar bandera (p.ext.), abatre bandera (p.ext.)

afluixar les regnes SV, deixar de dominar / regir amb menys severitat, donar un xic de llibertat (R-M, EC)

Sempre ha tingut el fill sota el seu domini, però ja és hora que afluixi les regnes i li deixi més llibertat (R-M)

afluixar la corda

fermar curt (algú) (ant.), collar els cargols (a algú) (ant.)

ajupir l’esquena SV, cedir a una força major (R-M)

Moltes vegades les circumstàncies t’obliguen a ajupir l’esquena, tant si t’agrada com si no / Malgrat el seu caràcter brusc i dominant, va haver d’ajupir l’esquena davant les censures dels seus superiors (R-M)

doblegar l’esquena, abatre bandera, abaixar veles, plegar veles, abaixar el cap

baixar bandera SV, cedir, rendir-se / cedir, cessar de resistir (R-M, EC)

Van comprendre que el seu parer no seria acceptat i van baixar bandera abans de fer-lo públic / Abans de discutir prefereix abaixar bandera (També s’usa amb el verb abaixar) (R-M, *)

abatre bandera, abaixar veles, plegar veles

posar peu fiter (ant.), afluixar la corda (p.ext.)

baixar del burro SV, abandonar una actitud de tossuderia (R-M)

Quan discuteixen, sempre és ell qui ha de baixar del burro / Està convençut que té raó i no vol baixar del burro; haureu de cedir vosaltres (També s’usa amb el nom ruc) (*, R-M)

afluixar la corda, donar el braç a tòrcer

posar-se de cul a la paret (ant.)

caure de fluix SV, cedir o declarar per distracció una cosa que un altre demana amb astúcia (A-M)

Havia promès que no ho diria, però quan li ho van demanar amb insistència va caure de fluix

donar el braç a tòrcer

[Llofriu (A-M)]

donar el braç a tòrcer SV, deixar-se convèncer (R-M)

D’ells dos, qui donarà el braç a tòrcer serà en Miquel / Cap dels dos no vol donar el braç a tòrcer; són tossuts (*, R-M)

afluixar la corda, baixar del burro, abaixar el cap, doblegar l’esquena, caure de fluix

posar peu fiter (ant.), donar la dreta (a algú) (p.ext.)

fer la farina blana SV, baixar la veu, ablanir-se; obeir o sotmetre’s per por / obeir per obligació, per por, sotmetre’s (A-M, IEC)

De tot d’una em va donar un mal arrambatge; però quan va veure que jo l’amenaçava, va fer la farina blana (A-M)

passar per l’adreçador (p.ext.)

pegar-se un cop a sa barra SV, haver-se d’afluixar d’una cosa, no poder-la obtenir (A-M)

Si no queda més remei, me pegaré un cop a sa barra. Què hi farem!

pegar-se un toc en es morros, abaixar veles, plegar veles

[Mall. (A-M)]

plegar veles SV, moderar-se, desistir d’allò que hom pretenia, cedir a l’adversari (EC)

Com que ja vaig veure que aquell adversari era més fort que jo, vaig plegar veles de bon començament

abaixar veles, ajupir l’esquena, tirar el barret al foc, plegar banderes, quedar en terra, pegar-se un cop a sa barra, baixar bandera