COMMOCIONAR

caure com una bomba SV, produir sorpresa, commoció / produir gran emoció o consternació / sobrevenir sobtosament (R-M, A-M, IEC)

La decisió de condemnar a mort els processats ens va caure com una bomba / La mort sobtada del president de l’associació de veïns va caure com una bomba entre tots els habitants del poble (R-M, *)

caure-li entre cap i coll (a algú)

venir de nou (a algú) (p.ext.), fer cop (p.ext.), fer sensació (p.ext.)