CEC

no veure sol ni lluna SV, ésser cec / estar privat del sentit de la vista (A-M, *)

No sap que m’he posat davant seu, no veu sol ni lluna

no veure-hi gota

papar-hi (ant.), no veure (algú o alguna cosa) ni blanc ni negre (p.ext.), no veure-hi tres dalt d’un ruc (p.ext.)