CONSUBSTANCIAL

que no es deixa sinó amb la mortalla O, es diu d’un vici, hàbit, etc., que es té molt arrelat (A-M)

Fumar és d’aquells vicis que no es deixen sinó amb la mortalla

que només es deixa amb la creu, que només es deixa amb la mortalla