CANVIAR

1. (v. tr.) treure (alguna cosa) i posar-ne una altra al seu lloc

canviar d’aires SV, canviar de clima, d’ambient (EC)

Els aires de marina no li proven, haurà de canviar d’aires (IEC)

canviar de camisa SV, canviar d’idees, de partit, o de conducta segons les pròpies conveniències (IEC)

És un oportunista; a cada canvi de govern canvia de camisa / Són molts els polítics que canvien de camisa quan els convé mantenir el poder / Ha mudat de camisa més d’una vegada (També s’usa amb el verb mudar) (R-M, R-M, *)

canviar de color, fer un canvi de front, navegar a tots els vents, seguir el vent, girar-se d’allà on ve el vent, mudar de bandera

canviar de color SV, canviar de partit polític (R-M)

Ara ha canviat de color; era conservador i ara diu que és d’extrema esquerra (R-M)

canviar de camisa, navegar a tots els vents, girar-se d’allà on ve el vent, seguir el vent, mudar de bandera

canviar de disc SV, canviar de conversa / passar algú a parlar d’una altra cosa, canviar de conversa, sobretot quan és insistent i enutjosa (R-M, EC)

Sempre repeteixes les mateixes idees, canvia de disc

girar full, trencar de conversa, canviar el xip, passar carta

canviar el disc (v.f.), col·locar el disc (p.ext.), engegar el disc (p.ext.)

canviar de rosca SV, passar a una altra qüestió

No vull parlar més d’aquest tema, canviem de rosca

girar full, canviar el xip, trencar de conversa

canviar el xip SV, passar a una altra qüestió

Hem parlat de geologia, ara, canviarem el xip i us explicaré les fases de la fotosíntesi

canviar de disc, canviar de rosca, girar full, trencar de conversa

canviar de xip (v.f.)

canviar la proa SV, canviar el rumb (IEC)

Quan van arribar a l’altura de les Illes Balears van canviar la proa

fer un canvi de front SV, canviar bruscament d’opinió, de partit (IEC)

Ja no parla com abans, contra aquella colla; ha fet un canvi de front; ara els alaba (R-M)

canviar de camisa, canviar de color, navegar a tots els vents, girar-se d’allà on ve el vent, seguir el vent

girar (algú) com una mitja SV, fer canviar radicalment algú de manera d’ésser o de pensar (A-M)

El fet de conèixer aquella noia el va girar com una mitja, ara és més amable amb tothom / La nena… no sé el que li passa, se m’ha girat com una mitja (Normalment s’usa amb el complement en forma pronominal) (*, A-M)

ésser un altre home (p.ext.), canviar de pell (p.ext.)

girar full SV, canviar de tema, en una conversa / passar a una altra qüestió / passar d’una idea a una altra, canviar de conversa, de pensaments, etc. (Fr, IEC, EC)

No vull parlar més d’això; girem full; explica’m la reunió d’ahir / Si et parla de política, val més que giris full, s’apassiona excessivament / Oblida-te’n i gira pàgina (També s’usa amb el nom pàgina) (R-M, R-M, *)

canviar de disc, canviar de rosca, trencar de conversa, passar carta

girar-se d’allà on ve el vent SV, canviar de partit o de manera d’obrar, segons les conveniències (A-M)

De vegades sembla que no tingui un criteri ferm: es gira d’allà on ve el vent

seguir el vent, navegar a tots els vents, canviar de color, fer un canvi de front, canviar de camisa

mudar de bandera SV, mudar de partit, d’opinió, etc. (IEC)

Tot sovint muda de bandera, és molt voluble

canviar de camisa, canviar de color

seguir la bandera (d’algú) (ant.), anar d’extrem a extrem (p.ext.), mudar la pell (p.ext.)

navegar a tots els vents SV, canviar de partit o de manera d’obrar, segons les conveniències (A-M)

Navega a tots els vents: només fa les coses pel seu propi interès

seguir el vent, girar-se d’allà on ve el vent, canviar de color, fer un canvi de front, canviar de camisa

repensar-s’hi SV, canviar d’idea / mudar d’intenció després d’haver-hi reflexionat (Fr, EC)

Anava a fer-ho, però m’hi vaig repensar (EC)

seguir el vent SV, canviar de partit o de manera d’obrar, segons les conveniències (A-M)

En Pere segueix el vent, sempre actua segons les seves pròpies conveniències

girar-se d’allà on ve el vent, navegar a tots els vents, canviar de color, fer un canvi de front, canviar de camisa

trencar de conversa SV, canviar de tema (R-M)

Quan van veure venir l’interessat, van trencar de conversa tement que pogués escoltar-los (R-M)

girar full, canviar de rosca, canviar el xip, passar carta, sortir amb un ciri trencat

2. (v. intr.) esdevenir altre, diferent, sofrir una transformació

anar d’extrem a extrem SV, passar bruscament d’una actitud, una opinió, etc., a la contrària (EC)

Pot estar rient i al cap de cinc minuts pot començar a plorar: va d’extrem a extrem

anar d’un extrem a l’altre, mudar la pell

mudar de bandera (p.ext.)

anar d’un extrem a l’altre SV, passar bruscament d’una actitud, una opinió, etc., a la contrària (EC)

Va d’un extrem a l’altre, o és molt simpàtica o és molt desagradable / Passa d’un extrem a l’altre amb facilitat, tant plora com riu (També s’usa amb el verb passar)

anar d’extrem a extrem

bufar nous vents O, canviar l’estat de les coses completament

Sembla que, finalment, bufen nous vents i després de tant buscar trobarem feina

girar-se la truita, mudar-se els daus

córrer mals aires (p.ext.)

canviar de pell SV, transformar-se / tornar-se tot un altre (R-M, *)

Per més que el sermonegin no canviarà de pell; sempre serà un cínic (R-M)

girar la pell, ésser un altre home, girar-se el solc, mudar la pell, mudar de pèl, no ésser el mateix

girar (algú) com una mitja (p.ext.)

ésser un altre home SV, (algú) haver canviat molt en les seves qualitats, actituds, en el seu aspecte, etc. (EC)

Des que li han augmentat el sou és un altre home / Des que ha tornat d’Austràlia, en Pere és un altre home: ha canviat molt (EC, *)

ésser un home nou, canviar de pell, girar-se el solc, mudar de pèl, mudar la pell, girar la pell, no ésser el mateix

girar (algú) com una mitja (p.ext.)

ésser un home nou SV, algú, haver canviat molt en les seves qualitats, actituds, en el seu aspecte, etc.

Des que em van operar, sóc un home nou / La Maria és com un home nou des que s’ha tret aquest pes de sobre (També s’usa amb la forma ésser com un home nou)

ésser un altre home

fer un tomb SV, expressió usada per a indicar que alguna cosa experimenta un canvi en la seva marxa

El temps ha fet un tomb (EC)

girar la pell SV, tornar-se tot un altre (IEC)

Per avenir-se a viure en aquelles condicions, hauria de girar la pell; tal com és ell, no s’hi adaptarà / Si no gira la pell, no el voldrà ningú; és un impertinent (R-M)

mudar la pell, canviar de pell, ésser un altre home, girar-se el solc, mudar de pèl, no ésser el mateix

girar-se el solc O, canviar de manera de parlar o obrar (A-M)

Abans l’Anna procurava per en Jaume, però ara s’ha girat el solc i només mira per ella (També s’usa amb el verb tòrcer)

canviar de pell, mudar de pèl, mudar la pell, girar la pell, no ésser el mateix, ésser un altre home

girar-se la truita O, canviar radicalment l’estat de les coses, especialment la situació política / canviar de dalt a baix l’estat de les coses (EC)

Els governants que abusen del seu poder han de tenir por que es giri la truita i els en demanin comptes / Tothom confia que aviat es giri la truita, pel que fa a la situació econòmica, i que l’atur es redueixi (R-M, *)

girar-se l’oració per passiva, mudar-se els daus, bufar nous vents

bufar vent contrari (p.ext.), no ésser-hi a temps ni el combregar (p.ext.)

mudar de pèl SV, canviar, algú, de condició, de manera d’ésser o de pensar (IEC, EC)

D’ençà que s’ha casat ha mudat de pèl; sembla tot un altre / L’ha afectat molt la mort del seu germà i ha mudat de pèl completament (R-M)

mudar la pell, girar la pell, girar-se el solc, canviar de pell, ésser un altre home, no ésser el mateix

mudar de so SV, canviar de manera d’expressar-se o d’obrar (A-M)

Si no muda de so no hi haurà ningú que el vulgui cuidar quan sigui gran

mudar la pell SV, canviar radicalment de manera d’ésser o de sentir / canviar de manera de ser i de procedir (Fr, A-M)

Durant la seva estada a l’estranger ha mudat la pell; quina diferència de tracte, ara! (R-M)

girar la pell, mudar de pèl, girar-se el solc, canviar de pell, ésser un altre home, no ésser el mateix, anar d’extrem a extrem

mudar de bandera (p.ext.)

mudar-se els daus O, canviar l’estat de les coses, les circumstàncies (A-M)

Ara és ric i pot donar-se molts gustos, però si es muden els daus, ell que no ha treballat mai, patirà molt / No te’n refiïs de l’actual situació; pot ser que es mudin els daus (R-M)

girar-se la truita, bufar nous vents, pondre-se-li el sol (a algú)

no ésser el mateix SV, expressió usada per a manifestar que una persona ha fet un gran canvi, que el seu aspecte, el seu comportament, etc., no és igual que abans (EC)

Fa pocs anys hi pujava com aquell qui res, però ja no sóc el mateix / Com ha canviat! Diries que no és el mateix / La nostra relació ja no és la mateixa: s’ha refredat moltíssim (EC, EC, *)

ésser un altre home, mudar de pèl, mudar la pell, girar la pell, girar-se el solc, canviar de pell