COPIAR

tallar (alguna cosa) amb el mateix patró SV, fer alguna cosa de la mateixa manera que una altra (A-M)

Aquí tallen les coses amb el mateix patró que en el poble veí