COMUNICAR-SE

prendre contacte SV, comunicar-se amb algú / entrar en relació, en comerç d’idees, d’interessos, etc., amb algú (IEC, *)

Els supervivents de l’accident ferroviari van prendre contacte amb els seus familiars gràcies als telèfons mòbils / Cal que prenguem contacte amb el centre de dades

en contacte (amb algú) (p.ext.), presa de contacte (p.ext.), donar senyals de vida (p.ext.)