CORT

casa del rei SN, a la corona catalanoaragonesa, conjunt de funcionaris que depenien directament del sobirà i generalment l’acompanyaven en els seus desplaçaments (EC)

El sobirà sempre viatja amb la casa del rei a tot arreu