CONFORMITAT

Àngela Maria SN, conformitat; això és! (SP)

—Això només s’ha fundat pels ignorants. —Àngela Maria! (També s’usa amb les formes Àngela i Àngela bona Maria) (A-M)

que sigui el que Déu vulgui O, paciència / per a indicar que deixem en mans de Déu les coses que han de succeir (A-M, *)

M’agradaria que em regalés una rosa per Sant Jordi, però que sigui el que Déu vulgui / L’estimarem igual tant si és una nena com si és un nen, serà el que Déu voldrà (També s’usa amb formes de futur serà el que Déu vulgui i serà el que Déu voldrà)

beneït sia Déu, Déu dirà, Déu proveirà

té raó O, expressió usada per a indicar conformitat

—Ha dit a l’Anna que s’ha de comprar un cotxe. —Té raó, té raó (S’usa normalment en les segones i en les terceres persones del present d’indicatiu)

és veritat

dir raó (p.ext.), donar la raó (a algú) (p.ext.)