CERTESA

com hi ha Déu SAdv, exclamació que ratifica enèrgicament una afirmació (EC)

Aleshores va cridar enfurismat: —No entraràs més a casa meva, com hi ha Déu / Com hi ha Déu que ho faré! (R-M, EC)

com hi ha món, a fe de Déu, com hi ha un Déu al cel

per descomptat (p.ext.)

com hi ha un Déu al cel SAdv, (expressió) destinada a afirmar enèrgicament la certesa d’allò que hom diu (A-M)

Com hi ha un Déu al cel que el que diu és veritat

com hi ha Déu, com hi ha món, primer faltarà el sol que

primer faltarà el sol que O, es diu per a afirmar la seguretat absoluta d’un fet a venir (A-M)

Primer faltarà el sol que no et faltaré al respecte

com hi ha un Déu al cel