CONTRADIR

fer la contra (a algú) SV, anar contra la opinió d’algú, contra la consecució del que vol o desitja (IEC)

És un contestatari i per això sempre fa la contra a tothom

portar la contrària (a algú), portar la contra (a algú)

trobar pèls (en alguna cosa) (p.ext.), trobar tatxes (en alguna cosa) (p.ext.), trobar pegues (en alguna cosa) (p.ext.)

portar la contra (a algú) SV, anar contra l’opinió d’algú, contra la consecució del que vol o desitja (IEC)

Li agrada portar la contra a tothom / Duu la contra perquè li agrada crear polèmica (També s’usa amb el verb dur)

fer la contra (a algú), portar la contrària (a algú)

trobar pèls (en alguna cosa) (p.ext.), trobar tatxes (en alguna cosa) (p.ext.), trobar pegues (en alguna cosa) (p.ext.)

portar la contrària (a algú) SV, contradir / anar contra l’opinió d’algú, contra la consecució del que vol o desitja (R-M, *)

Porta la contrària al seu pare perquè té ganes de discutir / Sempre es porten la contrària; si l’un diu blanc, l’altre diu negre / Sempre que pot, duu la contrària a la seva mare (També s’usa amb el verb dur) (*, R-M, *)

portar la contra (a algú), fer la contra (a algú)

seguir el corrent (a algú) (ant.), donar pel seguit (a algú) (ant.), trobar pèls (en alguna cosa) (p.ext.), trobar tatxes (en alguna cosa) (p.ext.), trobar pegues (en alguna cosa) (p.ext.), contra corrent (p.ext.)