CAMINANT

a cavall de les cames SP, [anar] a peu / traslladant-se d’un lloc a un altre mitjançant els propis peus, sense l’ús de cap vehicle (EC, *)

Van arribar cansats d’una tirada tan llarga a cavall de les cames; són gent de poc caminar (Només s’usa amb verbs de moviment anar, arribar, entrar, fugir, sortir, tornar, venir, etc.) (R-M)

amb el cavall de sant Francesc, a peu, a pota, a taló

a cavall de (p.ext.)

[Emp. (A-M)]

a peu SP, caminant / traslladant-se d’un lloc a un altre mitjançant els propis peus, sense l’ús de cap vehicle (IEC, *)

No és gaire lluny i val més anar-hi a peu des de l’estació / Hi va anar a peu i va tornar a cavall (Només s’usa amb els verbs de moviment anar, arribar, entrar, fugir, sortir, tornar, venir, etc.) (R-M, EC)

a pota, amb el cavall de sant Francesc, a cavall de les cames, a taló, carregar-se les cames a coll, posar-se ses cames dalt des coll

a cavall (ant.)

a pota SP, caminant / traslladant-se d’un lloc a un altre mitjançant els propis peus, sense l’ús de cap vehicle (R-M, *)

Se li va espatllar la moto i va haver de tornar a pota / És molt esportiu i sempre va a la feina a pota (Només s’usa amb els verbs de moviment anar, arribar, entrar, fugir, sortir, tornar, venir, etc.) (R-M)

a peu, amb el cavall de sant Francesc, a cavall de les cames, a taló

a taló SP, caminant / traslladant-se d’un lloc a un altre mitjançant els propis peus, sense l’ús de cap vehicle (R-M, *)

Se’ns va acabar la gasolina i ens va tocar anar a taló fins a l’estació de servei més pròxima; cap auto no es va parar per pujar-nos-hi (Només s’usa amb verbs de moviment anar, arribar, entrar, fugir, sortir, tornar, venir, etc.) (R-M)

a pota, a peu, amb el cavall de sant Francesc, a cavall de les cames

amb el cavall de sant Francesc SP, traslladant-se d’un lloc a un altre mitjançant els propis peus, sense l’ús de cap vehicle / [anar] a peu (*, EC)

Va anar-hi en bicicleta, però va tornar amb el cavall de sant Francesc / Si hi vols anar ho hauràs de fer amb el cavall de sant Francesc (Només s’usa amb els verbs de moviment anar, arribar, entrar, fugir, sortir, tornar, venir, etc.)

a peu, a cavall de les cames, a pota, a taló, carregar-se les cames a coll, amb so cavall d’en Cama i sa mula d’en Taló, amb so cavall d’en Punta, posar-se ses cames dalt des coll

en el cavall de sant Francesc (v.f.)

amb so cavall d’en Cama i sa mula d’en Taló SP, [anar] a peu / traslladant-se d’un lloc a un altre mitjançant els propis peus, sense l’ús de cap vehicle (A-M, *)

He vengut de ca nostra amb so cavall d’en Cama i sa mula d’en Taló (Només s’usa amb els verbs de moviment anar, arribar, entrar, fugir, sortir, tornar, venir, etc.)

amb el cavall de sant Francesc, amb so cavall d’en Punta

[Mall. (A-M)]

amb so cavall d’en Punta SP, [anar] a peu / traslladant-se d’un lloc a un altre mitjançant els propis peus, sense l’ús de cap vehicle (A-M, *)

Ha arribat amb so cavall d’en Punta (Només s’usa amb els verbs de moviment anar, arribar, entrar, fugir, sortir, tornar, venir, etc.)

amb el cavall de sant Francesc, amb so cavall d’en Cama i sa mula d’en Taló

[Mall. (A-M)]

en marxa SP, caminant / havent començat a caminar (R-M, *)

En marxa, som-hi! / Cal posar-nos en marxa tot seguit després de dinar / A les cinc de la matinada els excursionistes es van posar en marxa (*, R-M, R-M)

carregar-se les cames a coll

posar-se ses cames dalt des coll (p.ext.)

tris-tras SN, onomatopeia amb què hom designa un caminar seguit, deliberat, devers un punt concret (EC)

Tot tris-tras vam anar cap a casa la Maria

[Reduplicatiu]