COIT

acte carnal SN, coit / expressió usada per a referir-se a les relacions sexuals (A-M, *)

Tothom torna carn e sang en aquell acte carnal (A-M)

acte sexual, unió carnal

acte conjugal (p.ext.), comerç carnal (p.ext.)

acte conjugal SN, el coit dins el matrimoni (A-M)

Els nuvis es van preparar per al seu primer acte conjugal / Els van concedir la nul·litat del matrimoni perquè no s’havia consumat l’acte conjugal

acte carnal (p.ext.)

acte sexual SN, coit / expressió usada per a referir-se a les relacions sexuals (EC, *)

Hi ha persones que creuen que l’acte sexual ha de ser només per procrear

acte carnal, unió carnal

seixanta-nou (p.ext.), fer l’amor (p.ext.), jeure junts (p.ext.), fer una proposició deshonesta (a algú) (p.ext.), comerç carnal (p.ext.)

comerç carnal SN, relacions sexuals (A-M)

Es guanyen la vida fent comerç carnal

unió carnal (p.ext.), acte sexual (p.ext.), acte carnal (p.ext.)

seixanta-nou SN, nom amb què és conegut l’acte sexual consistent en l’estimulació recíproca dels genitals de cadascun dels dos amants per la boca de l’altre (EC)

La pràctica del seixanta-nou no està ben vista per l’església catòlica, perquè no està destinada a la reproducció

acte sexual (p.ext.)

[Compost]

unió carnal SN, coit / relacions sexuals (Fr, *)

La Laura no és partidària de la unió carnal sense amor

acte sexual, acte carnal

comerç carnal (p.ext.)