CENSURA

cop d’estisores SN, censura / exercici del control i de la repressió dels continguts de determinats missatges, comportaments, etc. (R-M, *)

Moltes tertúlies consisteixen en cops d’estisores al comportament d’aquells qui no hi són presents / La comissió encarregada aplicà cop d’estisores a l’obra, perquè la considerà immoral (R-M)