COSTEJAR1 (v. tr.)

anar terra terra SV, navegar costejant i molt a prop de la vorera / (anar) molt a prop de la costa, costejant (A-M, EC)

Anàvem terra terra per la costa de Llavaneres / Navegar terra terra (També s’usa amb el verb navegar) (*, EC)