COMENTAR-SE

anar de boca en boca SV, circular (una nova), ésser (quelcom) objecte d’enraonies (IEC)

La notícia de l’accident va de boca en boca i tothom la comenta (També s’usa amb els verbs de moviment córrer, passar, etc.) (R-M)

córrer el rumor, córrer la veu, córrer la brama, anar en boca de tothom, córrer com una reguera de pólvora, escampar-se com una reguera de pólvora, escampar-se com una taca d’oli

veus volanderes (p.ext.), bum-bum (p.ext.), rum-rum (p.ext.)

anar en boca de tothom SV, ésser esmentat per tothom (EC)

Va en boca de tothom que ha deixat el seu marit per un home més jove

anar a llengües de la gent, córrer el rumor, córrer la veu, córrer la brama, anar de boca en boca

el dir de la gent (p.ext.), el què diran (p.ext.), bum-bum (p.ext.), rum-rum (p.ext.), vent de boca (p.ext.), llegenda urbana (p.ext.)

córrer el rumor O, ésser comentat, córrer la notícia, ésser dit

Corre el rumor que us caseu, és veritat?

córrer la veu, córrer la brama, anar en boca de tothom, anar de boca en boca

donar veus (d’alguna cosa) (p.ext.)

córrer la brama O, córrer la notícia, ésser dit / ésser comentat / la notícia dir-se (EC, R-M, IEC)

Ahir corria la brama que s’apujaria el pa, però no és cert (R-M)

córrer la veu, córrer el rumor, anar en boca de tothom, anar de boca en boca

donar veus (d’alguna cosa) (p.ext.)

córrer la veu O, ésser comentat (R-M)

Corre la veu que aquesta casa és posada en venda. No sé si és veritat / Corre la veu que és un espia (R-M, EC)

córrer la brama, córrer el rumor, anar en boca de tothom, anar de boca en boca

llançar veus (d’alguna cosa) (p.ext.), donar veus (d’alguna cosa) (p.ext.), córrer mals aires (p.ext.), córrer bons aires (p.ext.)