COMPTE

compte corrent SN, compte obert / contracte de dipòsit irregular entre una entitat bancària i el client o creditor, pel qual la primera s’obliga a custodiar els diners rebuts, es compromet a tenir-los sempre a disposició del client i a admetre ingressos i pagaments, sempre que aquests últims no excedeixin el saldo del compte (IEC, T)

No tenia prou diners al compte corrent per fer aquell pagament

llibreta d’estalvis (p.ext.)

compte rodó SN, compte sense fraccions (IEC)

Ell no tenia canvi i m’ha descomptat vint-i-cinc pessetes; així hem fet compte rodó; he pagat, doncs, tres-centes pessetes justes / Compte rodó: els dos telèfons mòbils m’han costat dos-cents euros (R-M, *)

llibreta d’estalvis SN, document expedit per una caixa d’estalvis o institució bancària que acredita el saldo a favor de l’imposant i recull totes les operacions realitzades (EC)

Va anar al banc a obrir una llibreta d’estalvis / La llibreta d’estalvis que té només li dóna un 1% d’interès

compte corrent (p.ext.)