COMPTABILITAT

compte d’explotació SN, compte que recull el resum dels ingressos i les despeses de l’any, en tot allò que és propi de l’activitat de l’empresa / relació comptable que recull totes les entrades i sortides resultants de l’activitat de l’empresa en el procés de producció i comercialització (ECe, EC)

El cap de comptabilitat s’encarrega del compte d’explotació de l’empresa

estat de comptes

llibre de caixa (p.ext.), balança comercial (p.ext.)

full de càlcul SN, programa utilitzat per a la gestió comptable de conjunts de dades (EC)

El millor per dur la comptabilitat d’una empresa és fer servir un full de càlcul

llibre de caixa SN, registre on hom consigna les entrades i les sortides de diners amb indicació de la data de l’operació (EC)

Ell és qui s’encarrega de portar el llibre de caixa del supermercat

compte d’explotació (p.ext.), estat de comptes (p.ext.), fer la caixa (p.ext.), tancar caixa (p.ext.), balança comercial (p.ext.)

tinguda de llibres SN, art de portar els llibres de comptabilitat (IEC)

La Celi s’encarrega de la tinguda de llibres

tenidor de llibres (p.ext.), portar els llibres (p.ext.)