CONDICIONAT

a reserva de SP, condicionat a / depenent d’algú o d’alguna cosa (IEC, *)

No va manifestar les seves intencions a reserva de l’actitud dels aliats davant la guerra / Sempre actuava a reserva de la seva mare

a l’espera de (p.ext.), estar a l’expectativa (d’alguna cosa) (p.ext.)