CONEIXEDOR

ésser de l’art SV, ésser entès en una determinada professió o una determinada activitat (EC)

Tant n’Arche com en Sarasate són de l’art, i motiu tenen de sebre (A-M)

ésser intel·ligent (en alguna cosa)

[Mall., Men. (A-M)]

tenir esversada (alguna cosa) SV, ésser pràctic en l’ús d’alguna cosa (EC)

L’escala és perillosa per qui no la té esversada (També s’usa amb el modificador ben o amb els quantificadors bastant, força, molt, prou, etc. en posició preadjectival) (A-M)

tenir (algú o alguna cosa) apamat (p.ext.), tenir-hi la mà trencada (p.ext.), tenir (alguna cosa) per la mà (p.ext.), conèixer tots els pèls i senyals (d’alguna cosa) (p.ext.), tenir-hi call (p.ext.)