CONDRET

dret i igual SCoord, sense malformació (R-M)

Quin infant tan dret i igual! (R-M)

sa i condret (p.ext.)