CERTIFICAT

fe de baptisme SN, certificació de baptisme (EC)

Entre aquells documents havia d’haver-hi la fe de baptisme

fe de vida (p.ext.), fe de mort (p.ext.)

fe de mort SN, certificació del jutjat o d’altra autoritat que afirma que una determinada persona és morta (A-M)

Des de Barcelona enviaren una fe de mort falsificada (A-M)

fe de baptisme (p.ext.), fe de vida (p.ext.)

fe de vida SN, certificat expedit per l’autoritat competent que acredita l’existència d’una persona (EC)

Havien perdut la seva fe de vida i no constava enlloc

fe de baptisme (p.ext.), fe de mort (p.ext.)