Presentació

El Diccionari de Sinònims de Frases Fetes (a partir d'ara DSFF) és un diccionari conceptual d'expressions lexicalitzades, que relaciona conceptes amb expressions lexicalitzades de naturalesa gramatical diversa, allò que en la gramàtica tradicional s'han anomenat genèricament locucions i frases fetes. Per a cada informació lexicalitzada es proporciona informació gramatical i lingüística diversa.

Aquesta és una versió en línia del DSFF que incorpora algunes revisions i modificacions de la segona edició de l'obra impresa, publicada el juny de 2006. L'obra inclou 5.500 entrades conceptuals i 15.500 expressions lexicalitzades, i és el diccionari de frases fetes més complet de la llengua catalana.

Per a més informació, vegeu coneix el diccionari i els crèdits.