COMPADIT

ésser de plànyer SV, merèixer compassió / ésser digne de compassió (A-M, EC)

És de plànyer: aguanta tot el que volen fer-li / És de plànyer amb tantes desgràcies com li passen últimament (R-M, *)