CLAREJAR

alçar-se el dia O, veure’s la primera claror del dia

Partirem en alçar-se el dia; hi ha moltes hores de camí (R-M)

rompre el dia, clarejar el dia, apuntar el dia, apuntar l’alba, despuntar el dia, esclarir-se el dia, fer-se clar, fer-se de dia, néixer el dia, trencar l’alba

caure el sol (ant.)

apuntar el dia O, sortir el sol, començar a haver-hi claror (EC)

Sortirem d’excursió en apuntar el dia

apuntar l’alba, clarejar el dia, fer-se de dia, rompre el dia, alçar-se el dia, despuntar el dia, esclarir-se el dia, fer-se clar, néixer el dia, trencar l’alba, sortir el sol

apuntar l’alba O, començar a sortir el sol (A-M)

Continuarem l’excursió quan apunti l’alba, passarem la nit aquí, ja podeu acampar

trencar l’alba, alçar-se el dia, apuntar el dia, clarejar el dia, despuntar el dia, esclarir-se el dia, fer-se clar, fer-se de dia, néixer el dia, rompre el dia

pondre’s el sol (ant.), a punta d’alba (p.ext.)

clarejar el dia O, sortir el sol, començar a haver-hi claror (EC)

Es lleva tan bon punt clareja el dia

rompre el dia, apuntar el dia, fer-se de dia, alçar-se el dia, apuntar l’alba, despuntar el dia, esclarir-se el dia, fer-se clar, néixer el dia, trencar l’alba, sortir el sol

despuntar el dia O, començar a donar claror el sol (A-M)

El gall canta quan despunta el dia

alçar-se el dia, apuntar el dia, apuntar l’alba, clarejar el dia, esclarir-se el dia, fer-se clar, fer-se de dia, néixer el dia, trencar l’alba, rompre el dia

esclarir-se el dia O, fer-se de dia, clarejar (IEC)

Vam arribar de la festa molt tard, ja s’esclaria el dia

fer-se clar, néixer el dia, alçar-se el dia, apuntar el dia, apuntar l’alba, clarejar el dia, despuntar el dia, fer-se de dia, trencar l’alba, rompre el dia

fer-se clar SV, fer-se de dia / veure’s la primera claror del dia (EC, *)

Es lleva quan es fa clar

fer-se de dia, alçar-se el dia, apuntar el dia, apuntar l’alba, clarejar el dia, despuntar el dia, esclarir-se el dia, néixer el dia, trencar l’alba, rompre el dia

fer-se fosc (ant.)

fer-se de dia SV, clarejar / veure’s la primera claror del dia (R-M, *)

A l’estiu es fa de dia molt aviat / No hem anat a dormir i hem vist com es feia de dia (R-M)

fer-se clar, rompre el dia, alçar-se el dia, apuntar el dia, apuntar l’alba, clarejar el dia, despuntar el dia, esclarir-se el dia, néixer el dia, trencar l’alba, sortir el sol

fer-se de nit (ant.), tombar el dia (ant.)

néixer el dia O, clarejar / veure’s la primera claror del dia (Fr, *)

Sortirem de viatge quan neixi el dia

fer-se clar, alçar-se el dia, apuntar el dia, apuntar l’alba, clarejar el dia, despuntar el dia, esclarir-se el dia, fer-se de dia, trencar l’alba, rompre el dia

pondre’s el sol (ant.), de matinada (p.ext.)

rompre el dia O, veure’s la primera claror del dia (R-M)

Abans de rompre el dia han sortit cap a l’estació per poder agafar el primer tren / S’aixeca quan trenca el dia (També s’usa amb el verb trencar) (R-M, *)

alçar-se el dia, fer-se de dia, apuntar el dia, apuntar l’alba, clarejar el dia, despuntar el dia, esclarir-se el dia, fer-se clar, néixer el dia, trencar l’alba

sortir el sol O, veure’s la primera claror del dia

Es lleva quan surt el sol

apuntar el dia, clarejar el dia, fer-se de dia

caure el sol (ant.), a la sortida del sol (p.ext.), a sol ixent (p.ext.)

trencar l’alba O, clarejar / veure’s la primera claror del dia, començar a haver-hi claror (Fr, *)

Molt abans de trencar l’alba, vetllava l’amo en Climent / Si ho fas quan trenqui l’alba t’hi veuràs més, amb llum natural (També s’usa amb el verb rompre) (A-M, *)

apuntar l’alba, alçar-se el dia, clarejar el dia, despuntar el dia, esclarir-se el dia, fer-se clar, fer-se de dia, néixer el dia, rompre el dia

a trenc d’alba (p.ext.), al rompent de l’alba (p.ext.)