CORREGUDA

córrer bous SN, fet de córrer bous / fer-los córrer esquivant-ne les envestides (EC, IEC)

El córrer bous d’aquella ciutat és molt famós i hi participa molta gent (També s’usa amb el nom compost correbou)

córrer bou (v.f.)