CONJUNTAT

de conjunt SP, locució que serveix per a indicar que alguna cosa s’adapta a una altra, que s’hi adiu, que s’hi combina harmònicament

Buscava una brusa que li fes de conjunt amb una faldilla que s’havia comprat temps enrere

fer joc (amb alguna cosa) (p.ext.)