COORDINADAMENT

en equip SP, [treballar] coordinadament / fent coordinadament amb altres persones una activitat (IEC, *)

M’agrada aquesta feina perquè treballem en equip / Sempre prenen les decisions en equip