CONSECUTIVAMENT

a continuació SP, consecutivament / just després (R-M, *)

Va parlar el president i a continuació va ser llegida la memòria / Primer es presentaren al públic tots els actors i a continuació interpretaren l’obra (R-M)

tot seguit, de continent, en acabat de, al darrere de

a poc d’espai (p.ext.)