CONCLOURE

treure’n (alguna cosa) en net SV, arribar a una conclusió / concloure’n alguna cosa (R-M, IEC)

M’ha dit coses tan diverses que no he pogut treure’n en net res de concret / D’aquell assumpte, se n’ha tret alguna cosa en net? (R-M, *)

treure (alguna cosa) en clar, treure l’aigua clara (d’alguna cosa), treure l’entrellat (d’alguna cosa), posar (alguna cosa) en clar