CAURE

anar de corcoll SV, caure d’esquena / caure (R-M, IEC)

Va entrebancar-se i va anar de corcoll sobre l’empedrat / S’ha fet molt mal. Ha relliscat i ha anat de corcoll (R-M)

caure de memòria, caure de corcoll, caure de clatell

anar de costelles SV, caure de costat en terra (IEC)

Ha ensopegat i ha anat de costelles, però no s’ha fet mal / Va relliscar amb una pell de plàtan i va anar de costelles en plena calçada (R-M)

anar de morros per terra SV, caure de cara (Fr)

Em va empènyer i vaig anar de morros per terra

caure de nassos, caure de morros per terra, caure de nas a terra, caure de trompis, caure de vint ungles, besar en terra

trencar-se el nas (p.ext.)

anar de quatre SV, caure de morros posant les mans a terra (A-M)

Només pujar la bici, ja va anar de quatre

de quatre grapes (p.ext.)

[Val. (A-M)]

anar de trompis SV, caure de cara o donar-s’hi un gran cop / caure per efecte d’una ensopegada (R-M, Fr)

Mira per on vas o cauràs de trompis

caure de trompis, trencar-se el nas, caure de morros per terra

topar de morros (p.ext.)

anar per terra SV, caure / moure’s, una cosa, amb un moviment de translació de dalt a baix, de vegades rodolant (Fr, *)

S’ha entrebancat i ha anat per terra / És normal que, quan els nens aprenen a caminar, vagin per terra tot sovint / Sense voler va tocar el gerro de les flors i el va fer anar per terra

de rodolons

anar a terra (v.f.), perdre peu (p.ext.)

besar en terra SV, caure en terra (A-M)

Em va donar un cop al cap i vaig besar en terra

caure de nassos, caure de morros per terra

caure aplomat SV, una persona, un objecte, caure verticalment / una persona, un animal, caure com fulminat (EC)

Caigué aplomat des d’un tercer pis / En pegar-li al cap caigué aplomat (EC)

caure com un sac, caure com un sac de patates, caure com un mort

caure ben llarg SV, caure sense contorsions i quedar estirat en terra

Es va entrebancar i va caure ben llarg al mig de la plaça de la Porxada

caure tot pla, deixar-se anar, caure tan llarg com és

caure com un sac SV, desplomar-se / una persona, un animal, caure com fulminat (IEC, *)

Va fer quatre passes i va caure com un sac; havia perdut el coneixement / En abraçar la mare va caure com un sac; la debilitat i l’emoció el traïren (R-M)

caure com un mort, caure com un sac de patates, caure aplomat

caure com un sac de patates SV, caure sense resistència, com un mort (Fr)

Estava tan cansat que va caure com un sac de patates sobre el sofà

caure com un sac, caure com un mort, caure aplomat

caure de clatell SV, caure cap enrere pegant en terra amb la part posterior del cap (A-M)

Va caure de clatell i no va poder tornar a aixecar-se

caure de memòria, anar de corcoll, caure de corcoll

caure de corcoll SV, caure / caure cap enrere (IEC, *)

Ahir vas caure de corcoll i et vas fer molt mal, ara has de fer repòs

anar de corcoll, caure de clatell, caure de memòria

caure de memòria SV, caure d’esquena pegant de cap a terra (IEC)

Va caure de memòria i té un gran bony a la closca del cap / El van empènyer i va caure de memòria (R-M, *)

anar de corcoll, caure de corcoll, caure de clatell

de sobines (p.ext.)

caure de morros per terra SV, caure de cara

T’entrebancaràs amb el cordill de l’espardenya i cauràs de morros per terra / El cambrer va xocar contra una cadira i es va fotre de morros per terra, pobre! (També s’usa amb el verb fotre)

caure de nassos, caure de nas a terra, caure de trompis, caure de vint ungles, anar de morros per terra, anar de trompis

topar de morros (p.ext.)

caure de nas a terra SV, caure amb la cara tocant a terra

Es va entrebancar i va caure de nas a terra

caure de nassos, caure de trompis, caure de vint ungles, anar de morros per terra, caure de morros per terra

trencar-se el nas (p.ext.)

caure de nassos SV, caure de cara (Fr)

Aquesta pelada és perquè ahir va caure de nassos / Fent el ximple, es va fotre de nassos / S’ha entrebancat i ha caigut de bigotis / Va entrebancar-se i va caure de morros (També s’usa amb el verb fotre i amb els noms bigoti i morro) (*, *, *, R-M)

caure de trompis, caure de vint ungles, anar de morros per terra, caure de morros per terra, caure de nas a terra, besar en terra

trencar-se el nas (p.ext.), topar de morros (p.ext.)

caure de pernes enlaire SV, caure de cap (Fr)

El vas empènyer i va caure de pernes enlaire

caure de trompis SV, (caure) per terra, com a resultat d’una ensopegada o d’una empenta / caigut de cara a terra (EC, R-M)

Sortint de casa seva corria tant que va caure de trompis / L’Anna va ensopegar i va caure de trompis; ara porta el braç embenat (R-M, *)

anar de trompis, caure de nassos, caure de vint ungles, anar de morros per terra, caure de morros per terra, caure de nas a terra

caure de vint ungles SV, anar de cara a terra (R-M)

Després de fer moltes tentines va caure de vint ungles tan llarg com era. Tothom reia (R-M)

caure de trompis, anar de trompis, caure de nassos, caure de trompis, anar de morros per terra, caure de morros per terra, caure de nas a terra

caure tan llarg com és SV, caure sense contorsions i quedar estirat en terra

A l’últim graó ha caigut tan llarg com és / I en aquell moment va caure tan llarg com era / Es va entrebancar i va caure tan llarga com era

caure ben llarg, deixar-se anar, caure tot pla

de llarg a llarg (p.ext.)

caure tot pla SV, caure com un sac, sense fer contorsions (EC)

Va relliscar i va caure tot pla al mig de la carretera

caure ben llarg, deixar-se anar, caure tan llarg com és

deixar-se anar SV, caure (una persona o un animal) en terra

De l’ensurt que va tenir es va deixar anar i va picar de genolls a terra

caure ben llarg, caure tot pla, caure tan llarg com és

fer llenya SV, un castell humà, perdre l’equilibri i caure en carregar-se o descarregar-se / en l’argot casteller, caure un castell i, per extensió, caure diverses vegades una colla (IEC, EC)

Han aconseguit carregar el castell però han fet llenya quan el començaven a descarregar / El castell dels xiquets de Valls va fer llenya, però gràcies a Déu no hi va haver cap ferit

fotre’s de lloros SV, caure en terra

Com que no mirava on trepitjava, es va fotre de lloros i es va fer mal

fotre’s de lloros per terra

[lloros: mot no registrat a l’IEC]

fotre’s de lloros per terra SV, caure en terra

Si no mires per on vas, et fotràs de lloros per terra

fotre’s de lloros

[lloros: mot no registrat a l’IEC]

trencar-se la nou del coll SV, fer una caiguda aparatosa (IEC)

Ha caigut escales avall i s’ha trencat la nou del coll. Ara va enguixat d’un braç i una cama i està tot ple de blaus

trencar-se coll i barres

fotre’s un pinyo (p.ext.)