COPIOSAMENT

a raig i roll SP, copiosament, en gran abundància / sense mesura (A-M, *)

Vam guanyar doblers a raig i roll / Sa fira… ha crescut una cosa fora mida d’estufera, fantasia, fanfàrria i raig i roi (*, A-M)

a raig de bot, a raig, a raig fet, a dolls

a raig i a roll (v.f.)

[Mall. (A-M)]