CERTAMENT

a fe SP, fórmula per a afirmar de manera rotunda i emfàtica / segons la veritat (IEC, R-M)

M’han promès que m’ajudarien econòmicament. A fe! / M’ha sorprès el que dius d’ell; a fe que no m’esperava que fos així / A fe que és veritat! / A bona fe que ho ha dit! (També s’usa amb el modificador bon en posició prenominal) (*, R-M, EC, *)

a fe de Déu, a fe de cristià, a fe de món, per ma fe, en veritat, de veritat

en fe (v.f.)

a fe de cristià SP, expressió amb què signifiquem ésser veritat el que diem (IEC)

A fe de cristià t’explicaré un problema que vaig tenir

a fe, a fe de món, a fe de Déu, per ma fe

a fe de Déu SP, fórmula per a afirmar de manera rotunda i emfàtica (IEC)

A fe de Déu que mai no havia vist res semblant (R-M)

a fe, a fe de món, a fe de cristià, per ma fe, com hi ha Déu, com hi ha món

a fe de món SP, fórmula per a afirmar de manera rotunda i emfàtica (IEC)

A fe de món que és cert tot el que t’explico

a fe de Déu, a fe, a fe de cristià, per ma fe

amb seguretat SP, d’una manera certa

Amb seguretat serem puntuals / Ha afirmat que es presentaria al càrrec amb tota seguretat (També s’usa amb el quantificador tot en posició prenominal)

a cop segur, de segur

bé prou que SQ, certament / amb tota veritat (Fr, *)

Bé prou que ho saps / Això prou que ho faré (També s’usa amb la forma prou que) (EC, Fr)

Déu ho sap

ben bé SAdv, exactament / justament, precisament (R-M, *)

És ben bé allò que em vas dir; no t’has equivocat / S’hi assembla, però no és ben bé així / És així? No ben bé (R-M, *, *)

Déu ho sap O, expressió emprada per a reforçar una afirmació (IEC)

T’he esperat dues hores i no has aparegut, Déu ho sap / Déu sap que desitjo que en Quim es recuperi ben aviat (També s’usa amb una completiva en comptes del pronom ho)

bé prou que, per ma fe

Déu sap (p.ext.)

és clar O, expressió amb què hom dóna per certa, assegurada, la cosa que es diu (IEC)

És clar que vindrà, dona, no t’amoïnis (Noteu la pronunciació [as’kla])

i tant

tu mateix (p.ext.)

ja ho crec O, exclamació per a intensificar l’afirmació d’una cosa (A-M)

Ja ho crec que t’agradaria venir al teatre! (A-M)

per ma fe SP, fórmula de jurament o d’afirmació rotunda i emfàtica (EC)

Per ma fe que hi aniré

a fe, a fe de Déu, a fe de cristià, a fe de món, Déu ho sap

sens dubte SP, de manera indubtable / amb certesa o molt probablement (R-M, EC)

Que si estarà content d’aquest resultat? Sens dubte. No podia esperar-lo millor / Sens dubte, arribarà aquest vespre (R-M, IEC)

del cert, de ciència certa, de llarg, no cal dir que, a cop segur

no haver-hi dubte (p.ext.)